Nejčastější otázky

Známe potřeby svých zákazníků a chápeme, co je zajímá. Tady je sbírka nejčastějších otázek.

Problém obchodní cestujícího - Travelling Salesman Problem – TSP - co to je?

Problém obchodního cestujícího (anglicky Travelling Salesman Problem – TSP) je obtížný diskrétní optimalizační problém, matematicky vyjadřující a zobecňující úlohu nalezení nejkratší možné cesty procházející všemi zadanými body na mapě.

Problém nespočívá ani tak ve stanovení libovolného postupu nalezení nejkratší cesty – jeden takový postup je totiž skoro samozřejmý: stačí jednoduše prohledat všechny možné uzavřené cesty mezi danými městy a vybrat nejkratší z nich. Obtíž však je, že s rostoucím počtem měst (či uzlů grafu) počet možných cest velice rychle narůstá, a tím se doba potřebná k propočtu hrubou silou na počítačích stává zcela neúnosnou už při několika málo desítkách uzlů. Klíčová obtíž je tedy v nalezení časově efektivního algoritmu hledání nejkratších cest.

Optimalizace tras dávky zakázek a definované skupiny vozidel - Vehicle routing problem - VRP

Vehicle routing problem – VRP je problém kombinatorické optimalizace a celočíselného programování, který se ptá „Jaká je optimální sada tras, po kterých musí flotila vozidel projet, aby mohla doručit dané skupině zákazníků?“. Zobecňuje známý problém obchodního cestujícího (TSP).

Cílem VRP je minimalizovat celkové náklady na trasu.

Zohledňuje SW aktuální dopravní situaci, uzavírky atp.?

Ano, počítáme s asi 60 % dopravních uzavírek, především s těmi déle trvajícími, které se objeví ve veřejně dostupných státních informačních systémech. Zapracováváme také individuální hlášení od našich zákazníků. Krátkodobé uzavírky nejsme schopni garantovat, protože většina obcí je do systému neukládá.

Aktuální dopravní situaci nelze do plánu promítnout, protože se mění každou minutu. Trasy navrhujeme a dobu přejezdů předpovídáme na základě historických údajů z dat získaných pomocí GPS sledování vozidel v různých časech dne (např. Jižní spojka bývá v pondělí ráno pomalejší než a ve středu večer). Navržené trasy a časy přejezdů jsou tímto velmi reálné.

Zohlednění provozu můžeme (např. pro potřebu jednorázových výpočtů analýz) vypnout.

Jaké optimalizační parametry Vaše systémy splňují? Dokáží zohlednit časové okna zákazníků? Přiřazení zakázek na určená vozidla? Např. chlazené zboží, vozidlo s čelem apod?

Ano. Systémy zohledňují spousty podmínek.

Časové parametry zákazníků
Konkrétní dny a časové okna, fixní a variabilní délka zastávky nastavitelná dle kapacitních údajů apod.

Množstevní/kapacitní parametry
Možné kombinovat např. váhu zboží, počet ks, objem, ložná plocha, atd.

Vlastnosti vozidla
U každého zakázky specifikovat požadavky, které má vozidlo splňovat (např. zvedací plošina, závoz konkrétním vozidlem apod.)
Různé místa výjezdů, dep a míst pro návrat vozidla, AETR, více výjezdů jednoho vozidla, atd.

Nákladové parametry
Náklady na jednotku vzdálenosti (Kč/km), hodinové náklady (Kč/hod), pásmové/paušální náklady (např. do/nad 100km), fixní náklady, penalizace za neobsloužení zakázky.

Vozidla nemusí mít pevně definován konec trasy
Mohou končit na poslední zakázce (optimálně řazené). Často používané při využívání služeb externích dopravců.
Trasa lze ukončit na daném místě mimo depo. Např. řidiči si berou vozidla domů.

Práce s homogenními typy produktů jako mléko, písek, cihly apod.
Místa, kde se produkt vyrábí, nebo kam se má svážet; místa mají potřebu / maximální množství / minimální dodané / odebrané; místa mohou dávat různé ohodnocení svezeného produktu; určitá vozidla nemohou na určitá místa.

Zakázky mohou být svezeny / rozvezeny do více míst (dep).
Systém vybere vhodné místa na základě optimalizace dopravních nákladů. Možno natavit např. podle typů skupin.

Zvládají i modelování situací s návěsy/přívěsy.

A mnohé další…

Zrychlete, zlevněte. Vydělejte víc.

    Vaší zprávě se budeme co nejdříve věnovat.