Nejčastější otázky

Známe potřeby svých zákazníků a chápeme, co je zajímá. Tady je sbírka nejčastějších otázek.

Problém obchodní cestujícího - Travelling Salesman Problem – TSP - co to je?

Problém obchodního cestujícího (anglicky Travelling Salesman Problem – TSP) je obtížný diskrétní optimalizační problém, matematicky vyjadřující a zobecňující úlohu nalezení nejkratší možné cesty procházející všemi zadanými body na mapě.

Problém nespočívá ani tak ve stanovení libovolného postupu nalezení nejkratší cesty – jeden takový postup je totiž skoro samozřejmý: stačí jednoduše prohledat všechny možné uzavřené cesty mezi danými městy a vybrat nejkratší z nich. Obtíž však je, že s rostoucím počtem měst (či uzlů grafu) počet možných cest velice rychle narůstá, a tím se doba potřebná k propočtu hrubou silou na počítačích stává zcela neúnosnou už při několika málo desítkách uzlů. Klíčová obtíž je tedy v nalezení časově efektivního algoritmu hledání nejkratších cest.

Optimalizace tras dávky zakázek a definované skupiny vozidel - Vehicle routing problem - VRP

Vehicle routing problem – VRP je problém kombinatorické optimalizace a celočíselného programování, který se ptá „Jaká je optimální sada tras, po kterých musí flotila vozidel projet, aby mohla doručit dané skupině zákazníků?“. Zobecňuje známý problém obchodního cestujícího (TSP).

Cílem VRP je minimalizovat celkové náklady na trasu.

Zohledňuje SW aktuální dopravní situaci, uzavírky atp.?

Ano, počítáme s asi 60 % dopravních uzavírek, především s těmi déle trvajícími, které se objeví ve veřejně dostupných státních informačních systémech. Zapracováváme také individuální hlášení od našich zákazníků. Krátkodobé uzavírky nejsme schopni garantovat, protože většina obcí je do systému neukládá.

Aktuální dopravní situaci nelze do plánu promítnout, protože se mění každou minutu. Trasy navrhujeme a dobu přejezdů předpovídáme na základě historických údajů z dat získaných pomocí GPS sledování vozidel v různých časech dne (např. Jižní spojka bývá v pondělí ráno pomalejší než a ve středu večer). Navržené trasy a časy přejezdů jsou tímto velmi reálné.

Zohlednění provozu můžeme (např. pro potřebu jednorázových výpočtů analýz) vypnout.

Zrychlete, zlevněte. Vydělejte víc.

    Vaší zprávě se budeme ihned věnovat.