Mobilní aplikace

Mobilní aplikace, která ruší vzdálenost mezi dispečerským stanovištěm a kabinou řidiče. Jedním kliknutím odešlete pokyny z Tashi do mobilních telefonů či tabletů řidičů.
Stejně snadno zjistíte, co se na trase děje právě teď. Takhle to má zařízeno vševědoucí Bůh.

Digitální ilustrace mobilní aplikace Ecofleet

Komu má Mobilní aplikace sloužit

Každému, kdo vyžaduje plnohodnotnou a snadnou komunikaci mezi dispečerem a řidičem.

ikona muž

Přínos pro management a dispečery

 • Zvýšení flexibility a kapacity dispečinku
 • Snadná a rychlá koordinace řidičů
 • Okamžité odeslání úkolů a jejich změn řidiči
 • Dokonalý přehled o poloze vozidel, úkolech a plnění
 • Okamžitý přístup k časům nakládek a vykládek, předávacím protokolům nebo fotografiím poškozeného zboží
 • Možnost zápisu poznámky
 • Možnost záznamu o počtu vrácených obalů
 • Urychlení fakturace
ikona muže se sluchátky

Přínos pro pracovníky zákaznické podpory a fakturanty

 • Dokonalý přehled o poloze vozidel na trasách
 • Znalost časů příjezdů
 • Přehled (ne)doručených položek a zakázek
 • Urychlení přísunu potvrzených dodacích listů, urychlení fakturace
ikona člověka s volantem

Přínos pro řidiče v terénu

 • Dokonalý popis trasy, zakázek a zákazníků
 • Bleskové spuštění navigace na prověřenou GPS souřadnici
 • Radikální snížení papírové administrativy za volantem
 • Rychlé spuštění hovoru s konkrétním zákazníkem
 • Možnost zápisu poznámky a pořízení fotografie k zakázkám
 • Více klidu za volantem
ikona poštovních zásilek Zásilkové služby
ikona vozíku s balíkem Velkoobchody
ikona jablek v bedně Výrobci potravin
ikona odpadkového koše Odpadové firmy
ikona trasy Distributoři
ikona nákupního vozíku E-shopy

Jak Mobilní aplikace funguje

Princip

mobilní aplikace od společnosti Ecofleet zásadně usnadňuje komunikaci mezi dispečerem a řidičem. Dispečer pracuje s plánovací aplikací Solvertech Tasha a webovou aplikací Ecofleet, řidič s mobilní aplikací Ecofleet. Ecofleet zásobuje dispečera informacemi o aktuální poloze vozidla (řidičova telefonu) a stavu zakázky, řidiče o úkolech, adresách a trasách k nim. Obě strany tak udržuje v nejužším kontaktu s realitou.

Nejčastější situace, ve které Ecofleet exceluje:

 • Rychlé spuštění navigace k zákazníkovi
 • Eliminace papírových seznamů tras
 • Fotografická dokumentace poškozených balíků pro potřeby reklamace
 • Evidence sběru obalových materiálů
 • Rychlý přehled o (ne)doručených zásilkách na trase
 • Okamžité odeslání předávacích protokolů a dodacích listů urychluje fakturaci

Propojení aplikací Tasha a Ecofleet

Dispečer exportuje naplánovanou trasu z aplikace Tasha do mobilní aplikace nainstalované v mobilním zařízení řidiče jediným kliknutím. Pak může ve své webové aplikaci Ecofleet sledovat, jaká se situace v terénu vyvíjí, a případně do ní zasáhnout: úkoly pozměnit, upravit, přidat nebo odebrat. Každá změna odesílá druhé straně automatickou notifikaci, takže ji nelze přehlédnout.

Řidiči se zobrazují úkoly v pořadí, v jakém je má plnit. Kliknutím může spustit navigaci nebo zahájit hovor s dispečerem či zákazníkem. Snadné je načtení EAN a QR kódů, odeslání informací o převzetí obalových materiálů, pořízení a odeslání dokumentačních fotografií, vyplnění předávacího protokolu nebo dodacího listu, jeho podpis a následné zaslání na e-mail zákazníka nebo vlastního fakturační oddělení.

Aplikace data prezentuje tak, aby s nimi dispečer i řidič mohli okamžitě a bez problémů pracovat.

Fungování v terénu vyžaduje mobilní datové připojení. Datový přenos je šifrovaný. Denní objem přenesených dat závisí na typu dokumentace (fotografie), obvykle se jedná o jednotky megabytů.

Možnosti instalace

Mobiílní aplikace EcoFleet lze k aplikaci Tasha dokoupit kdykoliv. Instalaci provedeme do týdne od vaší objednávky.

8 důvodů pro mobilní aplikaci

Úspory

Snížení nákladů na komunikaci dispečer-řidič a řidič-zákazník, konec papírování.

Kompletní přehled úkolů

Podrobný seznam objednávek v optimalizovaném pořadí.

Záznam činností

Perfektní přehled o stavu úkolů, časová a geolokační stopa, automatický zápis času a souřadnic úkonů, kniha jízd.

Vymezení povolených / zakázaných oblastí

Plus automatická zpráva dispečerovi při jejich opuštění/narušení.

Fotodokumentace

Možnost připojení fotografií k zakázkám, např. dokladů o předání či poškození zboží.

Navigace do cíle

Rychlé spuštění Google Maps, Waze, Apple Maps, HERE WeGo, Sygic a dalších navigačních aplikací.

Automatické reporty

Odeslání protokolů a dodacích listů zákazníkovi, fakturaci nebo dispečerovi. Rychlejší zúčtování zakázky.

Personalizace

Nastavení vlastních formulářů, stavů úkolů nebo názvů tlačítek (placená úprava).

Jak se s aplikací pracuje

Všechno je na svém místě, nic nemusíte hledat.

Přehledné rozhraní dispečerské verze pro stolní počítač a velký tablet.

Kompaktní rozhraní mobilní verze optimalizované pro rychlé a bezpečné ovládání řidičem.

Přehledný seznam zakázek v optimalizovaném pořadí.

Cena

Za používání aplikace Ecofleet platíte měsíční poplatek podle rozsahu služeb a počtu účtů (uživatelů/mobilních zařízení).

ikona seznamu

Task manager

Uživatel může přistupovat z jakéhokoliv zařízení.

300 Kč / 1 účet

ikona zeměkoule s lokalizátorem

GPS sledování

Účet uživatele je registrován na konkrétní zařízení.

300 Kč / 1 účet

ikona seznamu plus zeměkoule

Task manager + GPS sledování

Účet uživatele je registrován na konkrétní zařízení.

400 Kč / 1 účet

ikona člověka a visacího zámku

Administrace

Jeden administrátorský a dva uživatelské účty do webové aplikace pro správu rolí nebo zákaznickou podporu.

zdarma

ikona instalace počítače

Jednorázový poplatek za instalaci a nastavení

Založení a nastavení uživatelských účtů, vytvoření individuálních formulářů, propojení systému Tasha s aplikací Ecofleet, zaškolení uživatelů.

5000 - 10000 Kč

ikona instalace počítače

Nastavení reportu do pdf souboru

Nastavení reportu (předávacího protokolu) do pdf souboru (při dokončení úkolu) a zaslání na administrativní emaily a email zákazníka.

10000 Kč

Nabízíme individuální nastavení specifických údajů a doplňkových funkcí, tvorbu reportů, definice oblastí, datové můstky do externích systémů apod.

Komu už Mobilní aplikace pomohla

Tandem Tasha-Mobilní aplikace Ecofleet si rozumí. Ověřte si na příkladech z praxe.

Další případové studie

Jak Mobilní aplikaci implementovat

O všechno se postaráme, ovládání vysvětlíme.

ikona se šroubovákem a instalatérským klíčem

Pohodlná instalace

Ecofleet nastavujeme vzdáleně. Aplikaci do mobilů si stáhnete z Google Play/App Store.

ikona s šipkami do prava a do leva

Hladké propojení se systémem Tasha

Ecofleet navazuje tam, kde Tasha končí. Propojení nechejte na nás.

ikona člověka a stoupajícího grafu

Zaškolení

Osobně nebo online.

ikona tachometru

7denní test s ostrými daty zdarma

Dva účty pro řidiče, jeden pro dispečera. Funkce Task Management včetně sledování GPS. Vyzkoušejte a v klidu se rozhodněte.

Usnadněte kontakt dispečera s řidiči

Je to jednoduché:

 1. Domluvme si schůzku.
 2. Přijedeme, Mobilní aplikaci představíme a zodpovíme otázky.
 3. Vzdáleně vše nainstalujeme a provážeme se systémem Tasha.
 4. 7 dnů budete bezplatně užívat a analyzovat.
 5. Po 7 dnech můžete užívání bezplatně ukončit, nebo v něm plynule pokračovat.
 6. Po celou dobu vám budeme 100% k dispozici radou i pomocí.

Máte otázky?

Volejte 775 865 185 nebo použijte chat.

Zrychlete, zlevněte. Vydělejte víc.

  Vaší zprávě se budeme ihned věnovat.