Článek Geokódování SolverTech

Rozvážíte zboží z e-shopu? Máte každý den desítky nových zákazníků? Webová služba geokódování od SolverTechu vám pomůže převést jejich adresy na GPS souřadnice – rychle a s maximální přesností. Nepřidělávejte si práci, když nemusíte.
z 45 otázek
Zrušit filtr

Geokódování  – převod adres na GPS souřadnice
Proces, kdy k objektům, ať už fyzickým místům nebo třeba fotografiím, přiřazujeme GPS souřadnice, se nazývá geokódování. V plánování dopravy ho využíváme, abychom převedli adresy zákazníků na  GPS souřadnice a určili tak místo, kam mají auta jet. Možná se to nezdá, ale jedná se o velice důležitou součást celého procesu.

Jak získat hodnoty GPS souřadnic
Základní způsoby, jak převést poštovní adresu na GPS souřadnici, jsou dva:

  • „Manuální“ – kdy do aplikace zadáme adresu a ona nám vrátí GPS souřadnice. Často se k tomu využívají webové stránky www.mapy.cz nebo https://www.google.cz/maps. Kromě toho, že je tento proces velice pracný (vkládání a kopírování souřadnic zpět), narážíme zde i na hranici legálnosti využití pro komerční účely.
  • Zautomatizované – data, v našem případě adresy, se zpracovávají dávkově. Odpadá tedy přepisování adres, které máte v tabulce. Program si data vytáhne a zpátky vrátí GPS souřadnice. Oproti manuálnímu zpracování je tato metoda rychlejší. Lidská síla je zapotřebí jen v případech, kdy byla nedostatečná nebo špatná vstupní data. Geokodér firmy SolverTech je například provozován jako web service – znamená to, že k němu budete mít přístup odkudkoliv. Stejně tak ho lze využít jako součást vašich aplikací.

Jaké parametry by měl mít správný geokodér?
Základní důvod proč geokódování zautomatizovat je zjednodušení si a zpřesnění práce. Co tedy chceme po geokodéru: aby byl rychlý, spolehlivý a nejlépe vše vyřešil bez nutnosti našeho zásahu.

Rychlost zpracování
V momentě, kdy potřebujete přiřadit desítky a stovky adres, stává se z manuálního získávání gps souřadnic neřešitelný problém. Jedním z parametrů určujících kvalitu geokodéru je rychlost, s jakou dokáže přiřadit GPS souřadnice jedné adrese. Většinou je to čas kratší, než by zabralo člověku vůbec ji přečíst.

Hlavní výhoda při urychlení práce je, že geokódér dokáže data zpracovávat dávkově a vracet je zpátky, kde potřebujete (například do vaší tabulky nebo přímo do programu, který s nimi bude dále pracovat).

Pro představu Geokoding SolverTech geokóduje rychlostí 150 adresních míst za minutu.

Přesnost
Kvalita vstupních dat je velice důležitý prvek. Výsledek ze 100% správných dat by měl být naprosto přesný. Co se ovšem stane, když vstupní data nebudou dostatečná, případně v nich budou chyby?

Užitečná součást moderních geokódovacích algoritmů je schopnost dostat i ze špatně zadaných dat použitelný výsledek. Vzpomeňte si, kolikrát denně se při ťukání do klávesnice přepíšete. Z Olomouce se tak lehce stane Loomouc, který na mapě ČR nenajdete. Opravdu dobré algoritmy myslí i na toto a dokáží s vysokou přesností detekovat, že se jedná o překlep a i přesto vrátit relevantní výsledek. Podobný princip pak algoritmus využívá při zpracovávání dat s diakritikou či bez ní.

Limitace množstvím
Některé geokodéry jsou limitovány množstvím informací, které můžou zpracovat za den, případně nemožností využít jejich výstupy pro komerční účely, a to i v případě, kdybyste rádi za tuto službu zaplatili.

Jak funguje Geokoding SolverTechu
Geokoding SolverTechu pracuje s celou adresou. Je schopný nalézt relevantní adresní údaje mezi daty, které s adresou nesouvisí. Řadí jednotlivé elementy dle důležitosti. Pokud je zadáno validní PSČ, které však nekoresponduje se zadaným městem, nabídne uživateli možnosti, aby určil na základě upřesňujících informací (kraje, okresu, polohy atd.)  jak špatně zadanou adresu interpretovat. Zásah uživatele je však žádán v krajních případech, kdy je adresa velmi chybně a nelogicky definován. Po geokodingu je samozřejmostí zisk tvaru adresy ve správném tvaru.

 

Pokud chcete naši službu využívat a šetřit tak čas i peníze, kontaktujte nás na telefonním čísle 775 865 185, nebo na e-mailové adrese obchod@solvertech.cz

Toto je naše pomoc vaší dopravě

Naše produkty