Článek   2. 11. 2015 Jste hlídač nebo šéf?

Jaký nástroj zvolit pro snížení nákladů na dopravu? GPS sledování vozidel nebo systém pro plánování dopravy? Z čeho vytěžíte maximum?
z 60 otázek
Zrušit filtr

GPS sledování vozidel nebo software pro plánování vozidel?

„Používáte GPS sledování vozidel?“
„Ano, před rokem jsem si jej nechal nainstalovat a teď nám to běží.“
„Někdo od vás pravidelně kontroluje, jak řidiči jeli?“
„Ne, na to nemáme čas. Přeci nebudu platit někoho za to, že sedí za počítačem a kouká do mapy. Stačí, že řidiči mají pocit, že je někdo sleduje.”
„A funguje to?“
„Na začátku z toho měli strach, ale teď to už tolik neřeší …“

Velmi podobný rozhovor jsme na schůzkách se zákazníky zažili už mnohokrát.

Nástroje pro zefektivnění dopravy lze rozdělit na dva velké okruhy – systémy pro plánování dopravy a systémy pro sledování vozidel. Každá skupina přináší jiný užitek a jiný systém práce. Dokáží fungovat nezávisle na sobě, nebo lze jejich síly spojit a vytěžit tak maximum.

Zatímco GPS sledování vozidel řeší otázku: „Jak se jelo?“, systém pro plánování vozidel odpovídá na otázku: „Jak se má jet?“

Je potřeba si uvědomit, že jednou ujeté kilometry nelze vzít zpět. Na rozdíl od plánování šetří GPS sledování vozidel kilometry pouze v teoretické rovině. Řidič ví, že je hlídán. Je tedy pravděpodobné, že nebude zbytečně zajíždět mimo trasu. Otázkou ovšem zůstává, je trasa, kterou jede, opravdu ta nejvýhodnější? Na ni vám sledování rozhodně neodpoví. Dalším nešvarem sledování vozidel bývá, že se s ním nepracuje pravidelně, nýbrž nárazově, často pouze pokud vznikne podezření nebo problém. Hůře se vyhodnocují menší odchylky najetých kilometrů v jednotlivých trasách. Řešit více najetých kilometrů s měsíčním zpožděním je nepříjemné pro obě strany.  GPS sledování vozidel má však své výhody. Jedná se o elektronické vedení knihy jízd a nejrůznější druhy statistik, hlášení o najetém počtu kilometrů, tankování, spotřebě apod.

Lepší problémům předcházet, než je zpětně řešit.

Systém pro plánování dopravy na rozdíl od sledování navrhuje ekonomicky nejvýhodnější způsob rozvozu zboží za daných podmínek. Výhodou systému pro plánování dopravy Solvertech Tasha je skutečnost, že při plánování počítá i s uzavírkami. Rozvozní plán se stává natolik přesným, že na jeho základě je možné fakturovat externí dopravce. Na rozdíl od sledování vám plánování šetří náklady. Samozřejmě je možné se vracet zpětně k jednotlivým závozům a z těchto dat tvořit statistiky. Způsob práce vás vede ke každodennímu používání.

Síla spojení

Sledování vozidel je užitečný zdroj dat pro systémy určené k plánování dopravy. Získané informace slouží k přesnější a rychlejší implementaci systému pro plánování dopravy. Záznamy také zpřesní vytvořený rozvozní plán, a pomohou tak zvýšit reálnou úsporu. Výpomoc funguje i opačně. Program po plánování rozvozů může sloužit jako vhodné prostředí pro analýzu dat ze sledování. V jedné a té samé mapě vidíte, jak měl řidič jet a jestli tak opravdu jel. Jste schopni odhalit i drobné odchylky od naplánované trasy.

Co pořídit?

Pokud již vlastníte GPS sledování, neváhejte ho využít do poslední kapky a zapojte ho jako účinný nástroj do plánování vaší dopravy. Získáte tak mocnou kombinaci nástrojů a začnete aktivně šetřit najeté kilometry.

V praxi většinou platí, že pokud chcete jen jeden produkt a vaším hlavním cílem je ušetřit, stačí mít systém pro plánování dopravy. Víte, jak máte jet, a to je hlavní. Po pár týdnech užívání se přesvědčíte, že systém je velice přesný a lze mu 100% důvěřovat. Vzhledem k integraci dopravních omezení do mapových podkladů a specifikům různých tonáží aut jste schopni velice přesně kontrolovat odchylky od plánovaných kilometrů zpětně, takže GPS sledování v podstatě potřebovat přestanete.

Toto je naše pomoc vaší dopravě

Naše produkty