Článek   3. 6. 2020 Koronavirus a logistika: vážně to musíte odjezdit za každou cenu?

Logistika je v krizi. Hektické časy koronaviru zvýšily snahu dopravců jezdit za každou cenu. V sázce byly životy když už ne lidí, tak přinejmenším podniků. Sklony k urputnosti jsou snadno pochopitelné. Efektivita však dostává pořádně na frak.
z 60 otázek
Zrušit filtr

Nemyslíme si, že firmy investují do optimalizace dopravy pro nic za nic. Důvody mají podobné a pádné.

  1. Aby svoje povinnosti vůbec zvládli. Logistické operace, zejména plánování tras, jsou příliš složité, než aby se daly řídit jen se znalostí zeměpisu a podporou map Google nebo Seznam.
  2. Aby jejich byznys obstál ekonomicky. Logistika není jen složitá, ale i velice drahá. Nákup a leasing vozidel, platy řidičů, každodenní plnění bezedných palivových nádrží, které se s každým zbytečně projetým kilometrem obzvlášť rychle vyprazdňují — náklady bývají v součtu obrovské. Obstojí jen fungující organizace s perfektním plánováním.
  3. Aby všechno běželo jako na drátkách. Perfektní plánování ovšem není k ničemu, pokud není provoz pečlivě řízený a kontrolovaný. Okamžitá schopnost dispečera reagovat na situace v terénu je pro efektivní provoz klíčová.
  4. Aby nepodléhali klamným domněnkám. Nevidět pro stromy les a řídit firmu jako stát jen na základě subjektivních dojmů, je nebezpečně snadné. Chytrý logistický software ale nikdy neztrácí hlavu a vidí i málo zřejmé souvislosti. Dokáže hledat rezervy či rovnou bránit škodám, které se jinak odhalují se značným až nenapravitelným zpožděním.
  5. Aby rozhodovali poučeně. Solvertech dokáže simulovat nejrůznější situace reálného provozu. Vyřazuje metodu pokus-omyl z rejstříku dobré praxe a urychluje nalézání správných rozhodnutí.
  6. Aby na trhu obstáli. Efektivní řízení zvyšuje důvěryhodnost dopravců u jejich zákazníků a pomáhá jim udržet a rozšiřovat tržní podíl.
  7. Aby se neztratili v bludišti paragrafů. Logistika je hra s nadmíru složitými pravidly. Pomoc chytrých aplikací s jejich dodržováním je zásadní pojistkou klidného spánku zodpovědných pracovníků.

Doba koronavirová

Tohle všechno platilo v době předkoronavirové. Jakmile však udeřila krize, na pečlivé řízení najednou nezbyl čas. Co se stane, až krize pomine? Vrátíme se k prioritám zažitým před epidemií?

O tom bude rozhodovat další vývoj pandemie a ekonomiky. Česká vláda zatím do restartu investovala víc slov než peněz, situace se ale mění každým dnem. V každém případě čím víc pobídek, tím větší zadlužení veřejných rozpočtů a větší (budoucí) snaha vyrovnat je, čím se dá. Tedy i zvýšeným zdaněním podnikatelů. Vyšší daně sníží zisk a zvýší tlak na snižování nákladů.

Bude to platit i pro společnosti v dopravě? Určitě. Některým firmám pomůže zvýšená obliba online nákupů, řadu dopravců ale čeká spíše útlum nebo stagnace.

Efektivita se proto chtě nechtě vrátí na piedestal logistických priorit. Snižování nákladů bude na čas hlavním, ne-li jediným způsobem, jak udržet dostatečný zisk.

Solvertech jde zbytečným výdajům v dopravě po krku už 10 let. Nechceme na tom nic měnit ani na prahu poněkud nejisté sezóny.

Pokud vám znalosti našeho týmu pomohou zlepšit efektivitu dodávek pomocí optimalizace tras, rádi vám poskytneme jakoukoli okamžitou radu a podporu, kterou můžeme. Spojte se s námi.