Případová studie Rohlík.cz

Jak plánovací program umožnil vyřídit 10x víc objednávek a ušetřil dva dispečerské úvazky.

z 0 otázek
Zrušit filtr

Rohlík.cz je významný online obchod s potravinami založený Tomášem Čuprem v roce 2014. začínal v Praze a Brně, dnes působí v dalších krajských městech ČR, ve Vídni a v Budapešti.

Vstupní podmínky:

 • 2 dispečeři jen na plánování tras
 • Pracné ruční plánování
 • 1500 zakázek denně
 • 5–6 zakázek na trase

Úkoly pro náš systém:

 • Zautomatizovat plánování
 • Zefektivnit trasy
 • Pomoc s řízením skladu
 • Optimalizovat počet vozidel pro rozvoz

Výsledky:

 • 0 dispečerů pro plánování tras
 • Maximálně optimalizované trasy (průměrně 15 zakázek na max. 3hodinových trasách)
 • Výrazné zkrácení času obsloužení zakázky
 • Optimální využití vozového parku
 • Žádná systémová omezení počtu objednávek
 • Zvýšení počtu včas doručených zakázek