Článek   10. 4. 2023 Co je to reverzní logistika

Nejen Bilbo Pytlík se vydává na cestu tam a zase zpátky. Ohromné množství materiálů a produktů putuje den co den od prodejce k zákazníkovi a později zase zpět. Dopravní schémata reverzní logistiky jsou ale mnohdy daleko složitější. A není je snadné plánovat.
z 59 otázek
Zrušit filtr

Reverzní logistika zajišťuje dopravu zboží, materiálů či surovin (s proměnou z jednoho v druhé počítá) od spotřebitele či uživatele zpět k výrobci, prodejci nebo dalšímu zpracovateli. Může jít o servisování, vracení a reklamace zboží, oběh vratných obalů nebo třeba materiálů určených k recyklaci a likvidaci.

Reverzní logistika může být poměrně jednoduchým mechanismem, pokud jde o dopravu něčeho od prodejce ke spotřebiteli a zpět. Většinou se ale jedná o složité dopravní vzorce s více uzlovými body a složitou časovou strukturou. Přesuny mohou být rozloženy do velice dlouhého období a podléhat velkému množství podmínek, předpisů a norem.

Reverzní logistika – dopravní pás cirkulární ekonomiky

Primárním cílem reverzní logistiky je zajistit oběh věcí, které mají obíhat. Sekundárním, ale velmi důležitým důsledkem je minimalizace finančních nákladů, materiálových ztrát a negativních dopadů na životní prostředí.

Reverzní logistika je spiritus movens cirkulární ekonomiky, jejíž hlavním smyslem je nahradit jednorázovou spotřebu principem opakovaného využití. To znamená zboží nejen navézt do obchodu a prodat, ale ve vhodnou chvíli ho od uživatele odebrat zpět přivést k dalšímu a lepšímu využití, než je uložení na skládku.

Pomiňme nároky na technologii a horu předpisů a norem pro svoz nebezpečných odpadů. Dost starostí nadělá už jen naplánování trasy vozidla, které má cestou zboží vykládat a nakládat.

Krásné. A složité

Přínosy reverzní logistiky jsou zjevné, plánování ale způsobuje komplikace.

Jednoduchou reverzní logistiku provozují třeba kurýrní služby. když při jedné jízdě zásilky rozvážejí i sbírají. Těm plánování moc starostí nedělá. Zastávka jako zastávka, balíčky v autě se už nějak uloži i dohledají. Sofistikovanější řešení by koneckonců zmařilo každé prudké brždění.

U předmětů těžkých, objemných a neskladných, zvlášť když se s nimi dá pohnout jen s přispěním mechanizace, je už plán jízd podstatně složitější.

Musí určit pořadí zastávek tak, aby nakládané zboží mělo na korbě místo, aby jeho uložení neohrozilo stabilitu a nepřekročilo užitečnou hmotnost vozidla. Současně nesmí zablokovat vykládku zboží, které přijde na řadu později.

Přitom není možno zapomenout na projetou vzdálenost, spotřebu PHM, provozní doby, dodací lhůty nebo fakt, že špatně naplánovaný průběh nakládek a vykládek může vyústit ve volnou, zato pekelně drahou jízdu prázdného auta krajinou. Přeprava tekutin nebo chemických látek má další specifika.

Otázku zpětného svozu řeší například prodejny stavebnin (prázdné palety, reklamace poškozených výrobků) nebo rozvážkové služby. Například Rohlík sváží zpět zálohované lahve a vlastní dopravní obaly.

Řešení Solvertech

Hlavolam reverzní logistiky milují naše chytré programy. Tasha se postará o precizní plánování tras tak, aby nakládka neblokovala vykládku a auto bylo po celou dobu optimálně vytížené. Freya zase zajistí podrobnou dokumentaci přepravy pro potřeby dispečinku, fakturačního a reklamačního oddělení.