Článek   20. 2. 2021 Dokonalý přehled o dopravě: modul KPI

Pro sledování nákladů na logistiku potřebujete aktuální a přehledně strukturované informace bez balastu. Všechny údaje o trasách a pohybech vozidel ukládá Tasha do databáze. KPI modul vám tato data utřídí a objektivně vyhodnotí.
z 59 otázek
Zrušit filtr

Řídit firmu je jako řídit auto. Musíte znát cíl, vybírat trasu, řadit vhodné rychlosti a brát ohled na provoz i vaši vlastní posádku. K tomu i onomu potřebujete mnoho věcí znát i kontrolovat. Nahodilé zásahy do řízení jsou cestou do pekel. Podnikové změny provedené bez znalosti situace jsou v lepším případě plácnutím do vody, v horším hrou s ohněm.

Solvertech Tasha ve verzi 3.3 přináší nový KPI modul, který množství dat z terénu utřídí a objektivně vyhodnotí. Rychle vám tak poskytne kvalitní analytické podklady pro poučené manažerské rozhodování.

U všech všudy, co je KPI?

Výkon se snadno měří při skoku do dálky; vyhodnotit data v dopravě je o dost složitější. Posuzovat je můžete podle různých metrik (čas, vzdálenost, vytíženost, počet rozvozů), které se navzájem ovlivňují. Hlavní metrikou je nakonec vždy vydělaná (anebo ztracená) koruna.

KPI (key performance indicators, klíčové výkonnostní ukazatele) jsou široce používaným souborem nástrojů k měření a vyhodnocování výkonnosti či úspěšnosti procesů. Každý obor podnikání vytváří různé KPI, které si uživatelé dále přizpůsobují vlastním potřebám.

Indikátory ukazují, zda strategie funguje, nebo ne, a napovídají, zda ji není třeba opravit či změnit. Sotva vás proto překvapí, že správně zvolené KPI jsou vynikající zpětnou vazbou s výrazným vlivem na výsledky podnikání.

Tasha už to má

Všechny údaje o trasách a pohybech vašich vozidel ukládá Tasha do databáze a každým dnem tak rozšiřuje nesmírně obsáhlou, a proto i obtížně využitelnou masu dat. Aby vám údaje k něčemu byly, musíte je vhodně interpretovat. Potřebujete si vybrat informaci, která vás zajímá, a provázat ji s těmi ukazateli, které ji ovlivňují. To může být úkol značeně komplikovaný a při tradičním zpracování v Excelu i k smrti únavný. Pracně zpracovaná analýza navíc velmi rychle zastarává.

KPI modul Tasha na vaše otázky odpovídá okamžitě — přehledným grafem nebo tabulkou s hodnotami, které můžete dále třídit nebo podmíněně formátovat.

Dejme tomu, že vás zajímá cena za jeden rozvezený kilogram, paletu nebo objednávku (koho by nezajímala). V KPI modulu Tasha vyberete parametr jako metriku a nastavíte jí kritickou hodnotu 0,70 Kč. Zobrazí se tabulka a všechny její buňky, v nichž byl limit překročen, se barevně zvýrazní. Vy si můžete uvařit kávu a začít v klidu zkoumat, proč je v některých dnech ukazatel špatný a v jiných dobrý, nebo jak cena souvisí s konkrétní trasou, zakázkou a řidičem. Parametry výstupů lze snadno měnit, což pátrání po slabých místech usnadňuje, zrychluje a zbavuje subjektivity.

Dlouhodobě může být zajímavý parametr cena rozvezeného kila zboží, který jasně ukazuje na efektivitu, s jakou vaše doprava pracuje. Jednoduše tak můžete porovnat i práci dispečerů.

Jedním tlačítkem do světa skrytých souvislostí

Cena rozvezeného kila zboží je příkladem citlivého indikátoru, který na efektivitu dopravy jasně ukazuje. Takových příznaků je k dispozici samozřejmě víc. Abyste je rozpoznali, musíte je v hlušině metadat rozpoznat.

Právě to je misí KPI modulu Tasha. Jako dobře informovaný špion vám bude dodávat spolehlivé, od balastu očištěné informace.

Prostě to naplánujte

Díky přehledné vizualizaci výstupu může dobrý přehled o tak složité věci, jakou je podniková doprava, získat i člověk, který jí dokonale nerozumí. V modulu KPI ale najdou mocný nástroj především vedoucí pracovníci. Jako magické oko jim umožní vhlédnout do obtížně pozorovatelných souvislostí, zvýšit účinnost kontroly a hodnocení dosažených výsledků a následné rozhodování postavit na pevnou zem. Znáte bezpečnější způsob jak pečovat o efektivitu své firmy?

Když budete chtít vědět, jak vám to ve firmě jezdí, nebudete už vymýšlet jak najít, sebrat, interpretovat a prezentovat potřebná data. KPI modul Tasha to udělá za vás, a to – při vší úctě – rychleji než vy. Co na vás nechá?

Vy musíte určit, které informace a souvislosti sledovat. Pokud si nevyberete z nabídky nejčastěji používaných indikátorů, můžete si vymyslet vlastní. Všechna data máte pohromadě, odpadá jakékoliv hledání a přepisování. Zvolíte nastavení, stisknete tlačítko – a firemní dopravu máte před sebou jako na displeji.

KPI modul Tasha: nejsnadnější způsob jak managementu říct, co se v dopravě děje

  • Tasha má pohromadě skvělá zdrojová data: nic nemusíte dohledávat.
  • Umí je shrnout: nic nemusíte vymýšlet a přepisovat.
  • Umí je ukázat: vizualizaci najdete na dashboardu, nemusíte se mazat s PowerPointem.
  • Tasha pracuje v reálném čase: všechny výstupy jsou stále aktuální.

Zavedení modulu je samozřejmostí v ceně licence.

Toto je naše pomoc vaší dopravě

Naše produkty