Článek   19. 1. 2023 Jak analyzovat dopravní potřeby a výkony

Analýza dopravních potřeb je základním zdrojem informací pro nastavení logistických programů. Klienti ji ale objednávají i zvlášť, když potřebují posoudit určitou situaci nebo ověřit hypotézu. Jestli naše logistické analýzy mají nějaký společný rys, pak ten, že jsou vždy velice specifické.
z 59 otázek
Zrušit filtr

Pohled do křišťálové koule

Jeden náš klient rozjížděl byznys v Budapešti. Zboží chtěl rozvážet zákazníkům druhý den po objednávce v hodinových oknech. Plánování tras na více adres si — vzhledem k novosti projektu a neznámému terénu — říkalo si o škálovatelné řešení.

Optimalizace rozvozových tras je totiž velmi citlivá i na malé změny vstupních podmínek. Nejde jen o přidávání/ubírání adres, řidičů a aut. Tak třeba zvýšení počtu zakázek přes kritickou mez může rázem rozšířit (anebo zredukovat) množství možných řešení.

Analýza situaci rozebere a pak nechá na klientovi, zda například příležitost ke zvýšení kvality služby využije a promítne do vyšších cen a marží, nebo marže zvýší snížením nákladů při stejné kvalitě služby.

Prudký nárůst zakázek může vést i k zahlcení kapacit. Dokážete-li ho předvídat, můžete mu vyjít vstříc včasným náborem nových řidičů a/nebo nákupem dalších vozidel. Jsou ale i krátkodobé výkyvy (jako Vánoce), které nelze vykrýt stavbou nových garáží a musí je přežít s existujícími prostředky.

Změna je v genech byznysu

Máme firmy, které takové starosti nemají. Vždy v prosinci jim připravíme roční plán, a zase je rok nevidíme. Většina klientů se ale se změnami podmínek potýká mnohem častěji.

Už jen nenápadná změna požadavku z “kdykoliv zítra” na “zítra v přesný čas” může vnést do optimalizace tras větší vítr než výkyvy v počtu zakázek. Právě v takových případech se hodí snadné modelování alternativ. Má-li se management kvalifikovaně rozhodovat, musí mít na výběr hodnotné alternativy. Ty mu analýza připraví.

Podklady pro analýzu logistiky

Otázek a hypotéz bývá mnoho. Kam umístit hlavní sklad jako výchozí bod jízd s ohledem na vytíženost komunikací v různých denních dobách? Kolik jakých aut bude třeba zapojit? Koupit je, nebo pronajmout? Bude lepší jeden sklad (jedna stavba, jedny starosti), nebo více skladů (kratší trasy)? Kudy jezdit? Jak objektivně hodnotit výsledky?

A tak dále.

Rádi vám najdeme odpovědi, potřebujeme ale vstupní informace. Pro analýzy běžících projektů to budou historická data, u nových projektů plány. Obvykle stačí excel ve formátu, na kterém se dohodneme. Vaše data vyhodnotíme a na jejich základě zformulujeme závěry a doporučení.

Jak vypadá analytická zpráva

Analytická zpráva je v podstatě soubor odpovědí na položené otázky, vyvedený v textu, tabulkách a grafech. Řekne vám: k těmto zákazníkům jezdíte zbytečně často, k těmto zbytečnou oklikou, k těmto byste nemuseli jezdit vůbec a posílat tam kurýra. Kolikrát vyjdou najevo závěry, které vůbec nečekáte. Velké pozdvižení způsobuje fakt, že největší ztráty často nevznikají u malých, ale u VIP zakázek.

Někteří klienti si u nás objednali analýzu a když zjistili, že jsme k ní použili naši Tashu, koupili si ji a další analýzy si začali dělat sami. Tomu se ani v nejmenším nebráníme.

Analýza dopravních potřeb před implementací Tashi

Tasha totiž není jenom plánovací program. Vyzbrojena svými pluginy, dokáže číst realitu i mezi řádky a odkrývat souvislosti, které mají sklon zůstávat pod povrchem.

Pravda je, že pokročilá analýza logistiky v Tashi vyžaduje určité znalosti a zkušenosti — ani ne tak s Tashou jako se samotnou metodou. Řada šťastných majitelů Tashi jde proto i opačnou cestou: používá ji k plánování a jednoduchým analýzám, zatímco komplexní analýzy objednává zvlášť. Ušetří tak čas a získají data i s výkladem a živou zpětnou vazbou.

Zjednodušenou analýzu potřebujeme udělat i pro nastavení nové Tashi. Trvá den až dva. Zatímco naši kolegové v oboru si za vstupní analýzu k implementaci jejich softwarů účtují i desítky tisíc korun, my v Solvertechu vám ji (dík pokročilým nástrojům) dodáme bezplatně.