Článek Mýtné zvyšuje náklady. Ale jak?

Rozlište náklady na mýtné. Vyhněte se mýtným branám. Pokročilé plánování a ekonomická analýza nákladní dopravy v aplikaci SolverTech Tasha.
z 50 otázek
Zrušit filtr

Mýtné neplať, nebo zaplať a sleduj

Už to bude deset let, co si české silnice začaly účtovat mýtné. Od roku 2007 se neviditelná ruka státu natahuje v mýtných branách k elektronickým krabičkám dopravců a domáhá se tributu na nové stavby a lepení těch starých. Výnos z mýta utěšeně roste, letos dosáhne už téměř 10 miliard korun.

Sazbu mýtného předepisuje nařízení vlády.

Mýtné platí vozidla přes 3,5 tuny na cca 1400 kilometrech českých pozemních komunikací. Na Slovensku, kde mýtné zavedli o tři roky později, je zpoplatněných úseků dvakrát víc – téměř 2700 kilometrů.

Mýtné zvyšuje náklady na dopravu po placených trasách, a tak s ním Tasha počítá jak při plánování, tak při analýze rozvozů a svozů.

Máte na výběr

Jestliže mýtnými branami projíždět nehodláte, naplánuje Tasha trasy tak, abyste se zpoplatněným úsekům vyhnuli.

Pokud by objížďky vycházely dráž anebo jste s mýtným smířeni, řekne vám Tasha alespoň, kolik kilometrů po jakých typech placených úseků (dálnice či silnice 1.třídy) najela konkrétní linka. Pak můžete odpovědně rozhodnout, zda změnit trasy, ceny – nebo obor podnikání.

Individuální rychlost přejezdů

Jakkoliv je mýto nepříjemnou složkou nákladů, stále platí, že hlavně čas jsou peníze. Pracujete-li s reálnými časy přejezdů, lépe využijete kapacitu vozidel a zvýšíte jejich provozní efektivitu.

Tasha samozřejmě může počítat s maximální povolenou rychlostí. Podstatnějším údajem pro realistický plán rozvozu je ale průměrně dosahovaná rychlost na různých třídách silnic: na dálnicích a rychlostních komunikacích, na silnicích I. až IV. třídy a na komunikacích v obytných zónách.

Ani tato čísla ještě nemusí být přesná. Po jedničce v Polabí pojedete rychleji než po jedničce šplhající do horského sedla. Anebo také ne – ucpává-li se Polabí konkurenty, traktory a chalupníky.

Proto u složitějších oblastí nabízíme individualizované mapy s rychlostmi, jakými řidiči skutečně jezdí. Údaje čerpáme ze sledovacích zařízení GPS zákazníků. Pokud je nemají, pak jim je na potřebný čas zapůjčíme.

K upřesnění výsledků slouží funkcionalita Tashi Koeficient času řízení. Můžete jím jednoduše upravit naměřenou průměrnou rychlost toho či onoho vozidla nebo řidiče.

Výsledkem všech měření a výpočtů je věrný obraz rychlostí jednotlivých vozidel na konkrétních trasách. Jejich smyslem pak realistické plánování a maximální vytížení vašich dopravních kapacit.

Toto je naše pomoc vaší dopravě

Naše produkty