Článek   12. 3. 2018 Podporujeme mládež

Stejně jako loňský rok, tak i letos jsme přispěli dětskému turistickému oddílu Zlaté šípy na celoroční činnost.

V rámci možností se snažíme pomáhat nejen našim zákazníkům k zjednodušení pracovních procesů a lepším ekonomickým výsledkům, ale i projektům z neziskové sféry.

Dětský turistický oddíl jsme si nevybrali náhodou. Většina z nás podobnou organizací v mládí prošla, ať už jako řadoví členové, vedoucí oddílu nebo letních táborů. Dokážeme si tak představit, kolik úsilí a času stojí připravit dobrou akci. Schopnost skloubit práci vedoucího oddílu s rodinným a pracovním životem je hodno obdivu.

Proč jsme podpořili právě Zlatošípáky a na co jim naše peníze budou?

Protože pracují s dětmi, dělají to dle našeho názoru opravdu dobře. Po chudších rocích na členy jich mají letos více než 100, což o něčem vypovídá. Kromě přípravy programu pro ně se starají ještě o Svět her a poznání Vrtule – klub deskových her a volnočasové centrum otevřené široké veřejnosti.

Není toho málo, co se snaží zvládnout. Časové kapacity však nejsou bezbřehé. Šípáci se tedy domluvili, že se pokusí sehnat peníze na člověka, který by pro oddíl zařizoval běžnou agendu – správu klubovny, skladu materiálu, chod Vrtule a to na plný úvazek. V duchu táborového hesla: „Chuť do práce – MÁME! Překážky jsou – MOUCHA. Abecedu táborníka – ZNÁME!“, začali obcházet místní firmy s prosbou o příspěvek. Oplátkou nabízeli drobné protislužby. Nebylo to jednoduché, ale povedlo se.

Podívejte se sami. Fotodokumentaci z oddílové činnosti můžete najít také na www.zlatesipy.cz. Nebo rovnou navštivte klub Vrtule, je to kousek od náměstí ve Valašském Meziříčí.

Pomáhat má smysl. Jsme rádi, že se můžeme na jejich činnosti podílet.