Článek   15. 1. 2021 Zavézt či nezavézt? Zisk či ztráta?

Představíme vám zajímavou funkci plánovací aplikace Tasha. Srovnává náklady na dopravu zakázek různými způsobu a pomáhá s rozhodováním, zda je zavézt dnes, zítra, nebo nikdy.
z 59 otázek
Zrušit filtr

Výchozí nastavení

Cena za neobsloužení je částka, o kterou byste přišli, kdybyste nějakou zakázku nezavezli. Tasha má pro tuto cenu speciální pole.

Chcete-li rozvézt všechny zakázky na trase “za každou cenu”, nastavíte všem stejnou cenu za neobsloužení v maximální hodnotě, kterou program umožní.

Tasha se vždy snaží sestavit nejlevnější plán. Pokud všechny zakázky na trase mají ve vašich očích stejnou hodnotu, Tasha všem nastaví i stejnou prioritu. A protože neobsloužení by bylo (při nastavení maximální ceny) vždy dražší než jakékoliv obsloužení, Tasha všechny zakázky zaveze bez ohledu na dopravní náklady.

Často ale nemusíte zavážet všechno a hned. Možná by šlo zakázku vyřídit levněji pomocí rozvážkové služby? Nebo ji odmítnout, je-li nerentabilní? A ovšem, jak to poznat?

Tasha vám to spočítá

Právě cena za neobsloužení je parametr, který nám umožní porovnat různá řešení.

Zpracování v Tashi je jednoduché. Do pole Cena za neobsloužení vložíte:

  • marži čili částku, kterou na závozu zakázky můžete vydělat, nebo
  • cenu, kterou by vám za stejný závoz naúčtoval jiný dopravce, nebo
  • prodejní cenu zakázky, tj. cenu za zboží i dopravu provedenou vaším vozidlem.

Algoritmus vaše vstupy bleskově vyhodnotí a zodpoví otázku tak, jak ji položíte:

  • přiřadí zakázkám na trase prioritu podle ziskovosti/efektivity,
  • porovná náklady na dopravu zakázky vlastními prostředky s cenou za závoz cizím dopravcem, nebo
  • ukáže, zda se vám zakázku vyplatí realizovat.

Určit prioritu zakázek podle významu

Hodnoty cen za neobsloužení jednotlivých zakázek nastavte vysoko, aby se je algoritmus pokoušel obsloužit všechny. Ještě vyšší ceny nastavte zákazníkům, o máte zvláštní zájem (stálí nebo prestižní zákazníci, zákazníci s historicky velkým objemem zakázek apod.).

Příklad: Máte dva odlehlé odběratele, kteří chtějí mít své zboží přesně v sedm ráno. Nastavíte vyšší cenu za neobsloužení tomu, koho si více považujete. Program ho při výpočtu upřednostní a naplánuje vykládku na sedm ráno. Druhého zákazníka vyřídí jindy nebo vůbec — podle rozdílu v ceně za neobsloužení.

Tasha se samozřejmě snaží, seč jí síly stačí, aby nemusela zákazníky odmítat a pro všechny vymyslela schůdné i efektivní řešení.

Typickým uživatelem popsaného nastavení je společnost JASO-Distributor spol. s r. o., která se zabývá distribucí nápojů.

Rozhodnout, zda zavézt vlastním autem, nebo cizím dopravcem

Do pole Cena za neobsloužení vložte částku, kterou by vám naúčtoval externí dopravce. Tasha vyhodnotí situaci a rozhodne, zda je levnější zboží naložit a zavézt, nebo povolat například kurýra.

Aby to fungovalo, musíte mít vyladěný cenový model vlastní dopravy. Měli byste znát skutečnou cenu za kilometr jízdy, hodinu práce apod.

Rozhodnout, jestli vůbec zavážet

Do pole Cena za neobsloužení vložte marži obsloužené zakázky. Algoritmus tak vezme v potaz zisk, který by vám zakázka generovala.

Toto nastavení odhalí zakázky, jejichž náklady jsou vyšší než prodejní cena. Výstup je signálem pro obchodní tým, aby se na nerentabilní místa zaměřil a objednávky přesunul nebo odmítl.

V čem je rozdíl proti metodě pracující s prioritami? Algoritmus může zakázku vyloučit z plánu i v případě, že ji lze technicky zvládnout: náklad se na vozidlo vejde, vozidlo není na druhém konci světa atd. K vyloučení zakázky stačí, že není rentabilní.

Typickým uživatelem tohoto nastavení je společnost Avista Oil, která se zabývá svozem upotřebených olejů.

Optimalizace zakázek v reálném čase

Výhodou popsané funkce Tashi je rychlost a objektivizace rozhodnutí, jak zakázky, které se na vás valí, odbavit co nejvýhodněji. Ze zkušenosti víme, kolik nákladů se každý den nakládá jenom proto, že dispečer nemá jak zjistit, jestli se to vůbec vyplatí.

Toto je naše pomoc vaší dopravě

Naše produkty