Článek   13. 8. 2021 Jak usnadnit dispečinku dopravy plánování tras

Společnostem, jejichž dispečink dopravy v dnešní době stále používá manuální plánování tras, pomalu ujíždí vlak. Chytře navržený software přitom zvládne práci rychleji, efektivněji a dokonce ušetří náklady na dopravu.
z 59 otázek
Zrušit filtr

Dispečink dopravy hraje naprosto klíčovou roli při plánování tras rozvozů. I v dnešní době se ovšem najdou společnosti, které sice využívají satelitní sledování vozidel, nicméně samotné plánování tras stále probíhá manuálně, tedy přes aplikaci typu Mapy.cz, případně Google maps. Dispečer musí většinou zajišťovat dispečink pro různé pobočky, musí vést evidenci o činnosti distribuce, komunikuje jak s externími, tak i s interními dopravci a musí samozřejmě řešit i nestandardní situace, které při rozvozu zákonitě nastávají. Takový dispečer je v podstatě nezastupitelný. Velký problém pak pro společnosti nastává v momentu, kdy dispečer onemocní, případně si rozhodne najít novou práci.

Zkušenosti a nezastupitelnost dispečera

Role dispečera tedy není lehká a je naprosto klíčová vzhledem k celému procesu. V tom, jak kvalitní plán nakonec bude, hrají hlavní roli dva faktory. Zkušenosti a také dostatečný časový fond dispečera, který plán trasy skládá dle kritérií, jenž má historicky naučené a ví, že se musí zohlednit. I ten nejlepší dispečer s dostatečným časem ke kompletaci tras ovšem nemá šanci vyrovnat se kvalitním a na matematických modelech postaveným programům pro plánování tras.

Výhody programu pro plánování tras

Programy pro plánování tras agregují “zkušenosti” stovek uživatelů, jsou neustále vyvíjeny ve spolupráci s logistickými společnostmi a dokáží vypočítat desítky tisíc variant rozvozu a následně je porovnat mezi sebou tak, aby bylo dosaženo toho nejlepšího výsledku. V dnešní době lze dosáhnout jednoduše snížení nákladů na dopravu až o 15%, a to včetně neméně důležitých výhod, spojených s automatizací procesu. Například kvalitní automatické geokódování, tedy “zapíchnutí špendlíku” přímo do mapy, může ušetřit spoustu času při rozvržení jednotlivých zakázek.

Právě pro tyto účely Solvertech vyvinul program Tasha, který dnes využívá přes 100 zákazníků jak u nás, tak i dalších 8 zemích světa. Místo ručního plánování a skládání tras dle pocitu a zkušeností dispečera, plánuje program trasy automaticky dle zadaných parametrů. Tyto parametry mohou být flexibilně měněny dle požadavků zákazníka a je běžné, že se v rámci nového odvětví software upravuje přímo na míru.

Přínosy pro dispečery

Mimo to, že prokazatelně dochází ke snížení nákladů na přepravu, dochází také k ulehčení práce jednotlivým zaměstnancům, kteří s programem pracují. Mezi hlavní přínosy pro dispečery patří:

 • Možnost předpřípravy všech plánovaných tras
 • Jednoduchý přehled o zakázkách a vytížení jednotlivých vozidel
 • Zohlednění uzavírek a problémů na trasách
 • Manuální doplnění jednotlivých rozvozů a svozů do plánu
 • Téměř neomezené možnosti individuálního nastavení
 • Rychlá zpětná vazba na změnu plánu
 • Menší stresová zátěž při plánování
 • Rychlejší a efektivnější plánování dopravy

Přehlednější kontrola pro manažery společností

Díky zjednodušenému controllingu, pak Tasha dokáže pomoct s vyhodnocováním a přehledem KPI také managementu společnosti, který si dokáže zjistit výnos z každé objednávky. Přínosy pro management pak jsou:

 • Prokazatelné snížení dopravních nákladů
 • Přehledná analýza rentability položek, zakázek, zákazníků, tras a vozidel v čase
 • Výrazně lepší přehled o stavu dopravy ve společnosti
 • Navýšení kapacity dispečinku při zachování původního stavu zaměstnanců
 • Maximalizace výkonu a spolehlivosti dispečinku
 • Snazší zastupitelnost klíčových zaměstnanců

 

Pokud chcete naši službu využívat a šetřit tak čas i peníze, kontaktujte nás na telefonním čísle 775 865 185, nebo na e-mailové adrese obchod@solvertech.cz

Toto je naše pomoc vaší dopravě

Naše produkty