Latest Posts

 • plánovanie dopravy

  Náklady na dopravu v súčasných firmách predstavujú v priemere 4 – 8 % obratu a tento podiel stále rastie. Majitelia musia hľadať stále nové spôsoby ako zlepšovať svoje služby zákazníkom, a pritom znižovať náklady s tým spojené. Zadanie je spoločné pre veľké firmy s rozsiahlym vozidlovým parkom i menšie podniky s niekoľkými autami. Ako vyhovieť… View Article

  17. 03. 2017

 • mýto

  Mýto bolo miesto, na ktorom sa vyberalo mýtny poplatok. Mnohí sa Vysokému Mýtu iste oblúkom vyhýbali. Dnes mýto vyberá štát s pomocou mýtnych brán. Platia ho vozidlá s hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony. Výška mýta sa stanovuje podľa typu vozidla, počtu náprav, emisnej triedy alebo času prejazdu mýtnou bránou. Ako je možné nákladom za mýto čeliť… View Article

  17. 03. 2017

 • sledovanie vozidiel

  Systémov na sledovanie vozidiel pomocou satelitov GPS je nespočetné množstvo. Sledujú spotrebu paliva, vedú knihu jázd alebo bránia odcudzeniu vozidla. Hlavným dôvodom obstarania je ale samotné sledovanie polohy vozidiel, čiže okamžitá kontrola, či vozidlá idú, kadiaľ majú. Kadiaľ ale majú ísť? Idú po optimálnej trase zodpovedajúcej dodacím termínom, prevádzkovým nákladom či okamžitej hmotnosti? Odpovede na… View Article

  17. 03. 2017

 • softvér Tasha

  SolverTech Tasha je výkonný softvér na plánovanie a optimalizáciu dopravy. Na trhu je 9 rokov a slúži desiatkam spokojných zákazníkov nielen v Českej a Slovenskej republike, ale tiež v Anglicku či Austrálii. Vlastnostiam a prínosom programu sa venujeme v týchto článkoch.  

  17. 03. 2017

 • dopravné uzáviérky

  Dopravné uzávierky ovplyvňujú proces plánovania dopravy rovnako výrazne ako napríklad presnosť aktuálnej mapy. Nečakaná uzávierka môže skomplikovať včasné obslúženie priradených zákaziek. Ako hrozby dopravných uzávierok čo najlepšie eliminovať? Prečítajte si v našich článkoch.

  17. 03. 2017

 • optimalizácia trás

  Optimalizácia tras rozvozov a zvozov dokáže výrazne znížiť firemné náklady. Prevádzková úspora ale nemusí byť jediným prínosom. Optimalizácia znižuje i počty vozidiel, urýchľuje plánovanie, skvalitňuje zákaznícky servis a prináša ďalšie výhody, ktorými sa zaoberáme v nasledujúcich článkoch.

  17. 03. 2017

 • dopravný softvér

  Dopravný softvér analyzuje objednávky a zostavuje plány optimálnych trás rozvozov a zvozov tak, aby všetky podmienky (čas doručenia, kapacita a vlastnosti vozidla a pod) boli splnené pri najnižších možných nákladoch. Prinášame podrobné informácie o funkciách systému SolverTech Tasha.

  17. 03. 2017

 • Analýza dopravy

  Prečo je dôležitá analýza aktuálneho stavu firemnej dopravy, čo by mala obsahovať, ako sa na ňu pripraviť a čo presne ukáže?

  17. 03. 2017

 • Geokódovanie

  Geokódovanie (geocoding) je proces priraďovania geografických súradníc (zemepisnej šírky a dĺžky) geografickým identifikátorom (napr. doručovacím adresám). Správne priradenie súradníc hrá zásadnú úlohu pri optimalizácii trás rozvozov a zvozov, preto mu venujeme pozornosť v nasledujúcich článkoch.

  17. 03. 2017